开云体育体育网上商城d

thời gian:2023-04-01 22:39:50 nguồn:tin tuc giai tri chau a

Theo TTXVN, Thủ tướng và nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư sang thăm chính thức Trung Quốc.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh ngày 1.11

TTXVN

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ

Thủ tướng Trung Quốc tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ

Thủ tướng Lý Khắc Cường chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam; nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm chung.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ

Thủ tướng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng thành công của Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua; chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc thực hiện thành công nghị quyết do đề ra và thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu "100 năm thứ hai", xây dựng Trung Quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ

Tổng Bí thư thông báo với Thủ tướng Lý Khắc Cường kết quả rất tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc ; đánh giá cao Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều đóng góp quan trọng vào củng cố, phát triển mối quan hệ hai nước; đề nghị với vai trò quan trọng của mình, chính phủ hai nước cần chỉ đạo các cơ quan, bộ, ngành triển khai thành công các thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ\n

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị lâu đời, có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị và con đường phát triển. Hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ

Việt Nam hết sức coi trọng và luôn ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc; trước sau như một, kiên trì chính sách “”.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ

Tại cuộc hội kiến, hai bên vui mừng trước xu thế phát triển tích cực, lành mạnh của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian qua. Hai bên nhất trí trong giai đoạn phát triển mới của hai Đảng, hai nước và bối cảnh quốc tế hiện nay, cần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, phục hồi phát triển.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - ảnh 2

Toàn cảnh cuộc hội kiến

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ

TTXVN

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, tạo nền tảng vật chất, động lực cho sự phát triển của quan hệ hai nước; phối hợp đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, bền vững; tăng cường hợp tác trong việc bảo đảm duy trì ổn định chuỗi cung ứng; phối hợp và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do; tăng cường kết nối chiến lược phát triển góp phần phục hồi và sau đại dịch.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, khu vực quốc tế; cùng nhau nỗ lực duy trì , ổn định ở khu vực.

ổngBíthưNguyễnPhúTrọnghộikiếnThủtướngTrungQuốcLýKhắcCườ
Nội dung được đề xuất